Apgar Skoru

APGAR skoru, bir bebeğin durumunu değerlendirmenin hızlı ve basit bir yoludur.

Virginia Apgar, MD tarafından icat edilen test, bebeğin görünümüne, nabzına, yüzünü buruşturmasına, aktivitesine ve solunumuna odaklanır. Skor, bebeğin resüsitasyona ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir, ancak nörolojik sorunların kesin bir göstergesi değildir.

Ensefalopatinin Spesifik Olmayan Bir Belirtisidir

Apgar skoru, ensefalopatinin spesifik olmayan bir klinik belirtisidir. Bununla birlikte, motor sonucu tahmin etmede faydalı olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, doğumdan bir ve beş dakika sonra Apgar skoru ile bir yaşından küçük bebeklerde nöbetler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışmaya dayanmaktadır. Apgar skoru, ensefalopatinin spesifik bir belirtisi olmasa da, bebeğin daha ciddi bir nörolojik durum için risk altında olabileceği vakaları belirlemeye yardımcı olabilir.

Doğum Ağırlığı İle Ters Orantılıdır

Apgar skoru 1953 yılında Virginia A. Apgar tarafından doğum sırasındaki maternal analjezi ve farklı obstetrik teknikleri değerlendirmek için geliştirilmiş standart bir yenidoğan değerlendirme sistemidir. Bu sistemiin amacı yenidoğan resüsitasyon önlemlerine rehberlik etmektir. Başlangıçta yerel olarak geliştirilen skor, hızla dünya çapında kabul gördü ve yenidoğan stabilizasyonu için “altın standart” haline geldi. Önemi, yenidoğan sağlığını ölçme ve yenidoğan sıkıntısını tanımlama yeteneğinde yatmaktadır.

Bireysel Neonatal Mortaliteyi Veya Nörolojik Sonucu Öngörmez

Apgar skoru 60 yılı aşkın süredir yenidoğanların durumunu değerlendirmek için kullanılırken güvenilirliği sorgulanmıştır. Apgar skorları çok düşük olan bebekler hayatta kalsa ve şimdi yenidoğan olarak kabul edilirken, farklı doğum merkezlerinden ve ülkelerden alınan Apgar skorları arasında birkaç tutarsızlık var. Farklılıkların bir nedeni, olgunlaşmamış bebeklerin durumunu değerlendirme yöntemlerinin bir merkezden diğerine değişmesidir. Ayrıca yaşamın ilk dakikalarında tıbbi destek alan bebeklerin almayanlara göre Apgar puanları farklıdır.

Hemşireler Tarafından Kullanılır

Apgar skoru, yenidoğanın hala nefes alıp almadığını belirlemek için kullanılan bir skor tablosudur. İyi, kötü ve en kötü kategorilerini içerir. Puan ne kadar yüksekse, o kadar iyidir.

Apgar Skoru Kaç Olmalı?

Tablo, bebeğinizin neden nefes alamadığını veya yüksek bir puana sahip olabileceğini anlamanıza yardımcı olabilir. Puan, daha yüksek daha iyi olmak üzere sıfırdan ikiye verilir. Bebeğiniz nefes almıyorsa, sağlıklı olup olmadığını bilmenin bir yolu yoktur.

Yorum yapın